مسجدحکیم

مسجد حکیم

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسجد حکیم

از جمله مساجد زیبای عهد صفوی مسجد حکیم است این مسجد در زما ن صفویه بروروی ویرانه های مسجد عهد دیلمیان ساخته شد ازان بنای عهد دیلمی فقط سردرورودیش باقی مانده  که هزارسال قدمت دارد
وبادرایت سازندگان مسجد در عهد صفوی سردرحفظ شده است  وهم اینک پابرجاست اما علت نام گذاری آن به نام حکیم بخاطر بانی ساخت مسجد است که حکیم مخصوص شاه عباس دوم بوده وبه دلایلی مورد خشم شاه قرار میگیرد وبه هندوستان میگریزد در انجا ثروت فراوان کسب میکند ومقداری از ان ثروت رابه اصفهان برای اقوام خود میفرستد تا برای او مسجدی بسازند البته این نکه هم باید ذکر شود که مسجد عهد دیلمیان به نام  مسجد جورجیر و مسجد رنگرزها نامیده میشده است.بنای مسجد عهد صفوی استاد علی بیک بنای اصفهانی است همچنین خطاطی های کاشیکاری های مسجد به دست دو خطاط مشهور ان زمان محمد رضا امامی ومحمد باقرشیرازی صورت گرفته است.

عضویت در خبرنامه

دریافت تومان5000 کوپن خرید

  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • اپارات
  • سروش
  • افزونه اندروید
  • بانک ملی
  • وب مانی