تاریخ مسجد رکن الملک

مسجد رکن الملک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسجد رکن ­الملک

در اوایل قرن چهاردهم، مجموعه مسجد رکن­الملک در ابتدای تخت فولاد از بناهای حاج میرزا سلیمان­خان رکن­الملک شیرازی ساخته شده است.
کتیبه­های این مسجد نشان می­دهد که این بنا در سال 1321هجری قمری بنا گردیده است.
آیات قرانی در کتیبه­های سردر مسجد و مدرسه با خط ثلث بر زمینه خشت لاجوردی توسط محمد­تقی فرزند ابراهیم اصفهانی نوشته شده است.
همچنین اشعاری با خط نستعلیق سفید بر زمینه کاشی خشت لاجوردی برهلال سردر این مسجد دیده می­شود. مصرع آخر اشعار سلیمان خان تاریخ اتمام این بنا را در سال 1321 هجری قمری نشان می­دهد.
اشعار لوح سنگی بر دیوار آب انبار موجود در حیات این مسجد با خط نستعلیق بر­جسته بر سنگ مرمر، ساخت آن را در سال 1325 بیان می کند. کتیبه­ی داخل سردر مسجد به خط ثلث سفید بر زمینه خشت کاشی لاجوردی در تاریخ 1301، نام سید هاشم طوبی را نشان می­دهد.
در اطراف دو تصویر رکن­الملک در اتاقی که آرامگاه او قرار دارد اشعاری به خط نستعلیق لاجوردی بر زمینه کاشی خشت سفید توسط میرزا عبدالجواد در تاریخ 1324 هجری قمری به چشم می­خورد. اشعار فارسی سردر مسجد از سروده­های طرب شاعر معروف عصر قاجار به خط نستعلیق بر زمینه کاشی لاجوردی است.
 آیات قران کریم با خط ثلث بر زمینه کاشی خشت لاجوردی به خط محمد باقر شیرازی در تاریخ 1257هجری قمری را نشان می­دهد. اشعاری از رکن الملک در طرفین ایوان به خط نستعلیق سفید بر زمینه کاشی خشت زرد نوشته شده که کاشی کاری آن را درتاریخ 1379هجری قمری است.
طرب بن همای شیرازی در اطراف صحن، اشعاری از رکن الملک را با خط نستعلیق سفید بر زمینه خشت کاشی لاجوردی در تاریخ 1324 هجری قمری نگارگری کرده است.
در اطراف ایوان جنوبی اشعاری از شاعری بنام ادیب به خط سفید بر زمینه کاشی لاجوردی در تاریخ 1319 هجری قمری دیده می­شود. کتیبه­هایی از آیات قران مجید در اطراف گنبد مسجد رکن­الملک در تاریخ 1323 هجری قمری می­باشد.
خطوطی که بر محراب نگارگری شده به خط نستعلیق سفید بر زمینه کاشی لاجوردی و خط ثلث مشکی بر زمینه کاشی خشت زرد و ثلث زرد است.
در تاریخ 1323هجری قمری کتیبه­ای با اشعاری به زبان عربی و آیات قرانی به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی لاجوردی در اطراف نمای خارجی گنبد به چشم می­خورد.
بر کتیبه­ی شبستان این مسجد علاوه بر آیات قران به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی لاجوردی اشعاری از ادیب در تاریخ         1318 نیز با خط نستعلیق سفید بر زمینه کاشی لاجوردی وجود دارد.
وجود معماری و خط ثلث و نستعلیق متعلق به استادان آن روزگار، علاقه و دلبستگی دولت مردان دوران قاجار به علم، دانش و شعر، این مسجد را از بناهای بسیار زیبا و با اهمیت اصفهان کرده است.

عضویت در خبرنامه

دریافت تومان5000 کوپن خرید

  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • اپارات
  • سروش
  • افزونه اندروید
  • بانک ملی
  • وب مانی