مسجدذوالفقار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسجد ذولفقار

دربازاراصفهان و محله نیاورم که دردوره صفویه ازمحلات پورجمعیت وآباد اصفهان بوده مسجد کوچکی قرارداره که به مسجد ذوالفقار شناخته میشود علت نام گذاری مسجد به ذوالفقار ارادت بانی مسجد به حضرت امیرالموئمنن میباشد ا

ین مسجد دردوره دومین شاه صفوی شاه تهماسب ساخته شده است در کتیبه سردرمسجد به خط ثلث استادمحمد سیاوش نام شاه تهماسب صفوی نام مسجد ونام بانی مسجد شیخ محمد صفی اشاره شده است تاریخ نوشته شده در کتیبه سال 950 ه.ق رابیان میکند بردرب قدیمی مسجد اشعاری به خط ثلث در مدح حضرت رسول اکرم وامیرالمئمنین نوشته شده دربالای کتیبه مسجد لوح سنگی سیاهی قراردارد که به خط ثلث برجسته موقوفات مسجد رابیان کرده براین سنگ سال1109 ه.ق هک شده  در لوحی دیگر درداخل مسجد که سال1037 ه.ق در ان نوشته شده به بیان بخشودگی مالیاتی برخی اصناف در دوره شاه عباس پرداخته است زمان ساخت مسجد که قبل از پایتخت شدن اصفهان است نشان از اهمیت اصفهان حتی قبل از پایتختی آن است

عضویت در خبرنامه

دریافت تومان5000 کوپن خرید

  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • اپارات
  • سروش
  • افزونه اندروید
  • بانک ملی
  • وب مانی