سردرقیصریه

سردرقیصریه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به نام خدا

سردرقیصریه

این بنادرشمال میدان نقش جهان قراردارد وبه دستورشاه عباس اول ساخته شدنام گذاری آن به دلیل این است که از روی سردری درقیصریه ساخته شده بود

کارساخت آن راعلی کبر اصفهانی انجام داد این بنا باتزئین اجروکاشی ایست که بروی کاشی کاری ها نماد شهراصفهان(برج قوس)نقش بسته است داخل آن نقاشی هایی به قلم علیرضاعباسی است  که نمایان جنگ شاه عباس باازبکان وزنان ومردان اروپایی ساکن اصفهان وشکارگاه سلطنتی که به مرورزمان دراثرافتاب وعوامل فرسایشی اسیب فراوان دیده  درورودی سردردوسکوی وسیع سنگی از جنس یشم وسماق قراردارد که در آن روزگاران طلاوجواهر فروشان برروی آن بساط میکردند بالای سردرساعتی غنیمت گرفته شده ازجنگ با پرتقالی ها قرارداده بودن در همان مکان نقاره خانه قرارداشت که طلوع وغروب خورشید رابا زدن نقاره مشخص میکردند درسمت چپ وراست سردرقیصریه ضرابخانه وکاروانسرای شاهی قرارداشت که همکنون از انها اثری بجا نمانده این سردرباعظمت ترین دروازه شهر بود که بازاربزرگ اصفهان معروف به بازارشاهی را به قسمت قدیمی شهر یعنی میدان کهنه به جامانده ازدوره سلجوقی متصل کند.

عضویت در خبرنامه

دریافت تومان5000 کوپن خرید

  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • اپارات
  • سروش
  • افزونه اندروید
  • بانک ملی
  • سداد
  • وب مانی