کاخ هشت بهشت

کاخ هشت بهشت

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به نام خدا

کاخ هشت بهشت

ازکلیه بنا هایی که در دوره صفویه در کنار محور چهارباغ ساخته شده بود فقط کاخ هشت بهشت باقی ماندهاین بنا در زمان شاه سلیمان صفوی در مجاورت باغ بلبل ودرمیان باغ نقش جهان که شاه سلیمان احداث کرده بود

بنا شدودر زمان خود به زیبا ترین کاخ عالم مشهور شد این بنادر دوطبقه ساخته شده است وبخش مرکزی کاخ چهارصفه ایی است درسقف بنا از مقرنس های زیبا وچشم نواز استفاده شده  در اتاق های طبقه اول گچ بری ها ونقاشی های زیبایی نگاشته شده در طبقه دوم اتاق های بیشتری است که هرکدام دارای تزئینات خاصی همچون حوز واینه کاری وبخاری دیواری است تزئینات دوره صفوی عمارت به اندازه ای باشکوه بوده که سیاحان را به تحسین  وا میداشده اما  متاسفانه از آن همه شکوه وزیبایی  دوره صفوی چیز زیادی باقی نمانده ودردوره بعد از صفوی وبه خصوص در دوره قاجار تغییرات وتخریب های بسیاری در عمارت صورت گرفت

عضویت در خبرنامه

دریافت تومان5000 کوپن خرید

  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • اپارات
  • سروش
  • افزونه اندروید
  • بانک ملی
  • سداد
  • وب مانی