محصولات مس وپرداز

 • ارسال

  به کل کشور

 • پرداخت

  با امنیت بالا

 • پشتیبانی انلاین

  پشتیبانی

 • ارسال

  با پست

بلاگ

09 آبان 1396

پل چوبی

به نام خدا

پل چوبی

این پل در زمان شاه عباس دوم ساخته شده ودارای 147 متر طول و6 متر عرض است  درزمان صفویه به نام های ...
09 آبان 1396

پل خواجو

به نام خدا

پل خواجو

مورخین اساس اوله ایجاداین پل را ازدوره  تیموری  میداند که مخروبه شده بود و دردوره صفویه به دستور ...
09 آبان 1396

پل سی سه پل

به نام خدا

پل سی سه پل

این پل یکی از اولین بناهایی است که به دستور شاه عباس بناشده است که باعث اتصال چهارباغ پایین به ...
09 آبان 1396

پل شهرستان

به نام خدا

پل شهرستان

این پل که قدیمی ترین پل اصفهان است در چهار کیلومتری شهراصفهان درمنطقه جی اصفهان قراردارد که از ...
09 آبان 1396

پل مارنان

به نام خدا

پل مارنان

این پل در غریب ترین نقطه اصفهان قراردارد وبه نام های مارنان  و ماربین وهمچنین سرفراز نامیده اند
07 آبان 1396

تاریخ اصفهان

به نام خدا

تاریخ اصفهان

شهرتارخی اصفهان ازدیربازسهم بسزایی درتاریخ وفرهنگ وتمدن ایرانی اسلامی داشته وهمواره موردتوجه ...
09 آبان 1396

تالار اشرف

به نام خدا

تالاراشرف

این تالار دردوران صفوی وعهد شاه عباس دوم شروع ودر زمان جانشینان او پایان یافته است این تالار از ...
09 آبان 1396

تالار تیموری

به نام خدا

تالار تیموری

این تالار در نزدیکی کاخ چهل ستون قراردارد و به گفته مورخین این بنا در دوران تیموریان وپس از ...

عضویت در خبرنامه


 • تلگرام
 • اینستاگرام
 • اپارات
 • سروش
 • افزونه اندروید
 • بانک ملی
 • وب مانی