پل شرستان

پل شهرستان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
به نام خدا

پل شهرستان

این پل که قدیمی ترین پل اصفهان است در چهار کیلومتری شهراصفهان درمنطقه جی اصفهان قراردارد که از قدیمی ترین نقاط شهراست مورخین اساس وبنیاد این پل را به دوران ساسانیان نسبت داده اند

که در دوران دیلمیان وسلجوقیان و صفویه تعمیراتی روی آن انجام شده است این پل باعث اتصال جاده اصفهان شیراز در روزگار قدیم میشده است ودارای چند نام بوده از جمله پل جی وجسرحسین اما علت نام گذاری آن به شهرستان وجود روستایی به همین نام در نزدیکی  پل بوده است  طول پل 105 متر وعرض آن حدود5 متر است همچنین پل دارای دوازده پایه سنگی وبدنه اجری است. چندی پیش برای حفظ پایه های پل از فشار اب رودخانه زاینده رود مسیر آب را قبل از این پل منحرف کرده اند وبرای پل در یاچه ای ساخته اند که از اب زاینده رود پرمیشود.

عضویت در خبرنامه


  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • اپارات
  • سروش
  • افزونه اندروید
  • بانک ملی
  • وب مانی