کاخ چهل ستون

کاخ چهل ستون

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به نام خدا

چهل ستون

مساحت این بنا67000متر مربع است وکارساخت آن در دوران شاه عباس اول شروع شدشاه عباس بنای کوچکی به شکل کوشک

در میان باغ جهان نما ساختاما کارتوسعه این بنا درزمان شاه عباس دوم صورت گرفتکه شامل احداث تالارآئینه وتالارهجده ستونواتاق های بزرگ شمالی وجنوبی تالارآئینه ایوان های اطراف سالن پادشاهی وحوض مقابل کاه به همراه تمام ائینه کاری ها وکاشیکاری های کاخ بودایوان اصلی کاخ بر بیست ستون استوار است که باانعکاس ان دراب باعث شد که به چهل ستون نامیده شود دروسط ایوان اصلی چهار شیرسنگی وجود دارد که درآن دوران از دهان آن ها اب به داخل حوز مرمری ایوان میریخت تالار مرکزی کاخ مخصوص میهمانان خارجی بود وشامل نقاشی های نفیس ازوقایع تاریخی آن دوران رابه نمایش گذاشته که شامل شرح پزیرائی شاه عباس اول ودوم وشاه طهماسب از امرای ترکستان وهمایون هندی ونیز جنگ اسماعیل اول با ازبکان وجنگ کرنال نادرشاه است که برخی از این نقاشی ها در دوران قاجار نقاشی شده اند اما به واسطه کینه حاکم اصفهان ظل السطان بر روی آن ها گچ کشیده شده بودکه به کمک کارشناسان میراث فرهنگی از زیرگچ خارج ومرمت شده اند.

عضویت در خبرنامه


  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • اپارات
  • سروش
  • افزونه اندروید
  • بانک ملی
  • وب مانی