پل شرستان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
به نام خدا

پل شهرستان

این پل که قدیمی ترین پل اصفهان است در چهار کیلومتری شهراصفهان درمنطقه جی اصفهان قراردارد که از قدیمی ترین نقاط شهراست مورخین اساس وبنیاد این پل را به دوران ساسانیان نسبت داده اند

پل سی سه پل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
به نام خدا

پل سی سه پل

این پل یکی از اولین بناهایی است که به دستور شاه عباس بناشده است که باعث اتصال چهارباغ پایین به چهارباغ بالا میشده ودر آن زمان به چند نام شناخته میشده از جمله پل جلفا به دلیل این که جلفا را به این طرف زاینده رود وصل میکرده

پل خواجو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
به نام خدا

پل خواجو

مورخین اساس اوله ایجاداین پل را ازدوره  تیموری  میداند که مخروبه شده بود و دردوره صفویه به دستور شاه عباس دوم نسبت به تعمیر وتغییرات اساسی درآن همت گماشته شدویک پل چند منظوربا نقاشی ها وکاشی کاری های زیبا ایجاد شد

عضویت در خبرنامه


  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • اپارات
  • سروش
  • افزونه اندروید
  • بانک ملی
  • وب مانی