مسجدشیخ لطف الله

مسجد شیخ لطف الله

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به نام خدا

مسجد شیخ لطف الله


این مسجد درقسمت  شرقی میدان نقش جهان قرار دارد ودرزمان حکومت شاه عباس اول  وبه دستور او ساخته شد که حدود 18سال به طول انجامید

طراح مسجد شیخ بهایی ومعمارآن استاد محمد رضا اصفهانی بوددرکتیبه سردرمسجد مشخص است که سردردر سال 1012ق پایان یافته وخطاطی های مسجد به دست استاد کم نظیرآن دوران رضاعباسی انجام شده شاه نام شیخ لطف ا.. جبل عاملی از روحانی برجسته شیعه لبنانی رابه پاس حضورش در اصفهان برمسجد نهاداین مکان محل عبادت شاه وحرم سرای او بود وبرای عموم ازاد نبود وبرای اینکه زنان شاه در معرض دید مردم قرارنگیرند مسجد به وسیله تونلی به عالی قاپو متصل شد که محل رفت وامد خانواده شاه بوده ازدیگرشاخص های مسجد عدم وجود مناره وحیاط دراین مسجد است که خود بی نظیر است کاشی کاری محراب وزیرگنبد ازشاهکارهای کاشی کاری ایران است.ابتکاری که در این مسجد انجام شده راه روی مسجد است که باچرخش 45 درجه شما رادرراستای قبله قرارمیدهد در ان زمان مدرسه ایی در کنارمسجد بنا شد که اثری ازان باقی نمانده است.

عضویت در خبرنامه


  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • اپارات
  • سروش
  • افزونه اندروید
  • بانک ملی
  • وب مانی